Wheels / Yamato / Nitto-no Esisada / Photos on Cars

Yamato Nitto-no Esisada alloy Wheels on Cars - photos
Wheel style: 9 spokes