Wheels / OZ Racing / Sardegna

OZ Racing Sardegna alloy Wheels on Cars - photos
Wheel style: 5 spokes / twist