Wheels / Enkei / FD-05

Enkei FD-05 alloy Wheels on Cars - photos
Wheel style: 5 spokes / tuple